Visa allt om Ohles Snickeri och Byggservice AB
Visa allt om Ohles Snickeri och Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 0 23 1 032 1 021 0 612 1 826 492 554 183
Övrig omsättning - - - 103 9 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 -299 170 -61 -194 4 -129 73 43
Resultat efter finansnetto -2 -6 -302 168 -68 -194 3 -129 73 43
Årets resultat -2 -6 -302 124 -68 -194 3 -88 39 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 23 41 58 76 88
Omsättningstillgångar 0 0 48 316 35 52 442 244 154 334
Tillgångar 0 0 48 316 40 75 482 303 231 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -155 -152 -197 105 -194 -126 69 65 153 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 41 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 153 246 212 234 200 414 237 36 286
Skulder och eget kapital 0 0 48 316 40 75 482 303 231 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 23 1 032 1 124 9 614 1 826 492 554 183
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 23 - 1 021 - 612 1 826 492 554 183
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 16 - 12
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 -299 176 -43 -176 22 -111 85 44
Nettoomsättningförändring -100,00% -97,77% 1,08% -% -100,00% -66,48% 271,14% -11,19% 202,73% -%
Du Pont-modellen -% -% -622,92% 53,80% -% -258,67% 0,83% -42,57% 31,60% 10,19%
Vinstmarginal -% -13,04% -28,97% 16,65% -% -31,70% 0,22% -26,22% 13,18% 23,50%
Bruttovinstmarginal -% 8,70% -22,29% 9,30% -% 34,48% 13,09% 32,72% 71,12% 48,09%
Rörelsekapital/omsättning -% -665,22% -19,19% 10,19% -% -24,18% 1,53% 1,42% 21,30% 26,23%
Soliditet -% -% -410,42% 33,23% -485,00% -168,00% 14,32% 21,45% 79,01% 30,77%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 19,51% 149,06% 14,96% 26,00% 106,76% 102,95% 275,00% 116,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...