Visa allt om F Gruppen AB
Visa allt om F Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -20 -11 -23 -20 -16 -16 -16 -12 -10
Resultat efter finansnetto 10 964 3 981 3 992 4 978 1 663 817 -147 909 -9 -10
Årets resultat 10 964 4 181 4 000 5 000 1 740 1 000 110 909 -9 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 538 10 488 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 19 903 20 000 20 000
Omsättningstillgångar 720 142 424 243 202 339 111 104 103 100
Tillgångar 11 257 10 629 10 724 10 543 10 502 10 639 10 411 20 007 20 103 20 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 257 4 293 4 112 5 112 2 138 1 100 1 100 990 81 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 200 1 200 1 200 1 200 3 525 4 700 20 187 20 000 20 000
Kortfristiga skulder 0 5 137 5 411 4 230 7 164 6 014 4 610 -1 170 22 10
Skulder och eget kapital 11 257 10 629 10 724 10 543 10 502 10 639 10 411 20 007 20 103 20 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 700 4 000 4 000 4 000 1 740 300 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -20 -11 -23 -20 -16 -16 -16 -12 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 40,39% 38,34% 48,49% 20,36% 10,34% 10,57% 4,95% 0,40% 0,45%
Kassalikviditet -% 2,76% 7,84% 5,74% 2,82% 5,64% 2,41% -% 468,18% 1 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...