Visa allt om Vetlanda Arena AB
Visa allt om Vetlanda Arena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 10 866 10 593 10 520 10 147 8 296 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 165 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 663 1 655 1 807 1 998 1 403 33 -68 -39 -23
Resultat efter finansnetto 228 98 125 232 229 40 -68 -24 -12
Årets resultat 222 149 0 2 96 40 -68 -24 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 206 57 748 60 033 59 966 61 142 38 399 418 100 0
Omsättningstillgångar 670 553 462 438 407 3 335 1 500 792 757
Tillgångar 60 876 58 301 60 495 60 405 61 549 41 734 1 918 892 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 082 2 860 2 711 2 684 2 486 2 084 396 464 488
Obeskattade reserver 427 420 472 347 119 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 494 49 022 50 305 51 590 55 700 33 488 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 873 5 999 7 008 5 784 3 244 6 162 1 522 428 269
Skulder och eget kapital 60 876 58 301 60 495 60 405 61 549 41 734 1 918 892 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 784 1 645 1 946 1 837 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 702 636 657 608 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 866 10 593 10 520 10 147 8 296 165 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 8 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 358 1 513 1 503 1 268 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 328 323 284 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 069 4 050 4 164 4 291 2 908 33 -68 -39 -23
Nettoomsättningförändring 2,58% 0,69% 3,68% 22,31% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,74% 2,84% 2,99% 3,31% 2,34% -% -% -% -%
Vinstmarginal 15,33% 15,62% 17,18% 19,69% 17,33% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -57,09% -51,41% -62,22% -52,69% -34,20% -% -% -% -%
Soliditet 5,61% 5,47% 5,09% 4,87% 4,18% 4,99% 20,65% 52,02% 64,46%
Kassalikviditet 9,75% 9,22% 6,59% 7,57% 12,55% 54,12% 98,55% 185,05% 281,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...