Visa allt om Maroda AB
Visa allt om Maroda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 600 2 070 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 600 2 070 0 0 -5 -8 -8 -6 -17
Resultat efter finansnetto 2 600 2 070 1 000 0 745 -28 1 130 -59 0
Årets resultat 1 520 1 242 1 000 0 753 8 1 167 194 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480
Omsättningstillgångar 3 005 2 373 535 45 805 479 552 0 138
Tillgångar 4 485 3 853 2 015 1 525 2 285 1 959 2 032 1 480 1 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 874 2 455 1 963 1 473 2 223 1 469 1 461 294 100
Obeskattade reserver 1 180 530 52 52 52 52 52 52 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 426 466 1 085 1 469
Kortfristiga skulder 1 430 868 0 0 10 11 52 49 50
Skulder och eget kapital 4 485 3 853 2 015 1 525 2 285 1 959 2 032 1 480 1 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 1 200 2 100 0 510 750 0 0 0 0
Omsättning 2 600 2 070 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 600 2 070 0 0 -5 -8 -8 -6 -17
Nettoomsättningförändring 25,60% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 57,97% 53,72% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 60,58% 72,71% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 62,31% 74,45% 99,43% 99,10% 98,96% 76,94% 73,79% 22,39% 6,18%
Kassalikviditet 210,14% 273,39% -% -% 8 050,00% 4 354,55% 1 061,54% 0,00% 276,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...