Visa allt om Probeco Vevgatan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 551 3 600 3 600 3 600 3 720 3 750 3 600 600 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 878 1 986 1 522 1 431 1 630 1 868 1 753 364 -9
Resultat efter finansnetto 653 1 076 427 785 1 185 1 597 1 286 -109 -9
Årets resultat 341 254 0 563 890 1 192 945 -158 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 260 42 899 30 579 32 115 33 654 35 093 36 629 36 633 0
Omsättningstillgångar 2 097 4 674 1 694 1 477 1 324 4 194 2 050 8 193 100
Tillgångar 50 357 47 573 32 273 33 592 34 978 39 287 38 679 44 826 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 267 925 438 438 391 385 299 91 91
Obeskattade reserver 0 0 0 93 72 95 115 110 0
Avsättningar (tkr) 248 131 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 430 43 504 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
Kortfristiga skulder 3 412 3 013 16 835 18 061 19 515 23 807 23 265 29 625 9
Skulder och eget kapital 50 357 47 573 32 273 33 592 34 978 39 287 38 679 44 826 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 551 3 600 3 600 3 600 3 720 3 750 3 600 600 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 640 3 150 3 058 2 970 3 166 3 403 3 287 367 -9
Nettoomsättningförändring 26,42% 0,00% 0,00% -3,23% -0,80% 4,17% 500,00% -% -%
Du Pont-modellen 3,73% 4,18% 4,72% 4,28% 4,69% 4,76% 4,55% 0,82% -%
Vinstmarginal 41,27% 55,19% 42,31% 39,97% 44,14% 49,84% 48,92% 61,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -28,89% 46,14% -420,58% -460,67% -489,01% -523,01% -589,31% -3 572,00% -%
Soliditet 2,52% 1,94% 1,36% 1,51% 1,27% 1,16% 0,99% 0,38% 91,00%
Kassalikviditet 61,46% 155,13% 10,06% 8,18% 6,78% 17,62% 8,81% 27,66% 1 111,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...