Visa allt om Tyresö Bagaren AB
Visa allt om Tyresö Bagaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 134 0 0 0 0 0 0 2 765 6 649 0
Övrig omsättning - 117 - - - - 441 4 316 1 404 -
Rörelseresultat (EBIT) -74 -1 124 -1 239 -1 210 -1 249 -1 040 399 308 22 -9
Resultat efter finansnetto -74 -1 124 -1 240 -1 251 -1 431 -1 367 4 2 -2 -9
Årets resultat 0 -1 -1 1 0 2 0 0 -2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 206 1 438 2 670 3 903 5 135 6 161 0 0 0
Omsättningstillgångar 129 56 0 0 4 1 015 1 5 768 5 067 112
Tillgångar 129 262 1 438 2 671 3 907 6 149 6 162 5 768 5 067 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 100 101 102 101 101 99 98 98 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 100 2 877 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 162 1 337 2 469 929 6 048 6 063 5 670 4 969 11
Skulder och eget kapital 129 262 1 438 2 671 3 907 6 149 6 162 5 768 5 067 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-06
2009-06
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 1 049 1 385 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 337 448 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 134 117 0 0 0 0 441 7 081 8 053 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 132 108 -6 22 -17 -14 399 308 22 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -58,41% -% -%
Du Pont-modellen -57,36% -% -% -% -% -% -% 5,36% 0,53% -%
Vinstmarginal -55,22% -% -% -% -% -% -% 11,18% 0,41% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 13,16% 57,74% -%
Rörelsekapital/omsättning 75,37% -% -% -% -% -% -% 3,54% 1,47% -%
Soliditet 78,29% 38,17% 7,02% 3,82% 2,59% 1,64% 1,61% 1,70% 1,93% 89,29%
Kassalikviditet 460,71% 34,57% 0,00% 0,00% 0,43% 16,78% 0,02% 0,85% 44,09% 1 018,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...