Visa allt om Peter Åsman 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -11
Resultat efter finansnetto 0 415 173 70 91 85 76 99 75
Årets resultat 0 415 173 70 91 85 76 99 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 14 14 14 14 14 14 14
Omsättningstillgångar 436 677 339 205 180 173 165 188 163
Tillgångar 486 727 353 219 194 187 179 202 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 478 633 329 171 192 185 177 200 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 94 24 48 2 2 2 2 2
Skulder och eget kapital 486 727 353 219 194 187 179 202 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 155 155 229 15 91 84 77 99 74
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,35% 87,07% 93,20% 78,08% 98,97% 98,93% 98,88% 99,01% 98,87%
Kassalikviditet 5 450,00% 720,21% 1 412,50% 427,08% 9 000,00% 8 650,00% 8 250,00% 9 400,00% 8 150,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...