Visa allt om Restaurang European and Asian Taste AB
Visa allt om Restaurang European and Asian Taste AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 35 297 33 492 29 947 37 883 7 026 8 739 5 914 5 956 3 651
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 157 -535 -885 -266 -1 332 333 -56 48 -240
Resultat efter finansnetto -1 688 -1 077 -1 375 -830 -1 367 260 -123 -26 -291
Årets resultat -1 0 3 0 23 199 2 -26 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 645 4 348 6 586 8 313 8 497 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 919 3 632 2 069 3 904 4 485 1 294 600 792 843
Tillgångar 6 563 7 980 8 655 12 217 12 982 1 294 600 792 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 300 300 297 297 275 76 74 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 220 4 910 5 990 7 570 8 800 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 043 2 769 2 364 4 350 3 885 1 019 525 718 743
Skulder och eget kapital 6 563 7 980 8 655 12 217 12 982 1 294 600 792 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 270 9 058 8 235 10 841 2 279 2 046 1 879 1 686 1 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 044 2 375 2 039 2 814 551 423 431 437 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 297 33 492 29 947 37 883 7 026 8 739 5 914 5 956 3 651
Nyckeltal
Antal anställda 40 40 40 40 10 10 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 882 837 749 947 703 874 591 745 609
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 292 259 347 295 249 239 277 229
Rörelseresultat, EBITDA 2 577 1 728 1 373 1 886 -1 039 333 -56 48 -240
Nettoomsättningförändring 5,39% 11,84% -20,95% 439,18% -19,60% 47,77% -0,71% 63,13% -%
Du Pont-modellen -17,63% -6,67% -10,18% -2,06% -10,21% 25,73% -9,33% 6,44% -28,47%
Vinstmarginal -3,28% -1,59% -2,94% -0,67% -18,86% 3,81% -0,95% 0,86% -6,57%
Bruttovinstmarginal 66,65% 66,69% 68,00% 68,78% 71,75% 67,07% 64,61% 63,72% 63,24%
Rörelsekapital/omsättning 8,15% 2,58% -0,99% -1,18% 8,54% 3,15% 1,27% 1,24% 2,74%
Soliditet 4,57% 3,76% 3,47% 2,43% 2,29% 21,25% 12,67% 9,34% 11,98%
Kassalikviditet 189,12% 124,12% 80,63% 85,56% 107,72% 126,99% 104,19% 103,76% 109,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...