Visa allt om Rocklänge AB
Visa allt om Rocklänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 190 1 173 1 277 950 0
Övrig omsättning - - 12 43 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 4 -87 -398 -378 -9
Resultat efter finansnetto 0 -1 -97 -405 -384 -9
Årets resultat 0 -1 -97 -405 -384 -9
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 200 480 600
Omsättningstillgångar 0 49 14 86 2 2
Tillgångar 0 49 14 286 482 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -395 -395 -394 -297 108 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 395 444 408 583 374 511
Skulder och eget kapital 0 49 14 286 482 602
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 240 294 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 61 87 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 190 1 185 1 320 970 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 639 475 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 159 197 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 4 113 -118 -258 -9
Nettoomsättningförändring -100,00% -83,80% -8,14% 34,42% -% -%
Du Pont-modellen -% 8,16% -621,43% -139,16% -78,42% -%
Vinstmarginal -% 2,11% -7,42% -31,17% -39,79% -%
Bruttovinstmarginal -% 43,16% 63,43% 60,92% 73,58% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -207,89% -33,59% -38,92% -39,16% -%
Soliditet -% -806,12% -2 814,29% -103,85% 22,41% 15,12%
Kassalikviditet 0,00% 11,04% 3,43% 14,75% 0,53% 0,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...