Visa allt om V Ave. Holding AB
Visa allt om V Ave. Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -9 -8 -40 -214 -1 -21 -41 -26
Resultat efter finansnetto -6 -8 -9 -8 -40 1 120 -411 -236 770 -241
Årets resultat -6 -8 -9 -8 -40 1 120 -411 -236 770 -241
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 004 5 004 5 854
Omsättningstillgångar 1 309 1 315 1 325 1 334 1 344 1 577 562 1 560 1 581 5 033
Tillgångar 1 309 1 315 1 325 1 334 1 344 1 577 562 6 564 6 585 10 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 301 1 307 1 315 1 324 1 332 1 372 252 664 899 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 290 5 380 5 380 7 550
Kortfristiga skulder 8 8 10 10 12 205 20 520 305 3 207
Skulder och eget kapital 1 309 1 315 1 325 1 334 1 344 1 577 562 6 564 6 585 10 886
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -9 -8 -40 -214 -1 -21 -41 -26
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,39% 99,39% 99,25% 99,25% 99,11% 87,00% 44,84% 10,12% 13,65% 1,19%
Kassalikviditet 16 362,50% 16 437,50% 13 250,00% 13 340,00% 11 200,00% 769,27% 2 810,00% 300,00% 518,36% 156,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...