Visa allt om Tidningstransport Karlskrona AB
Visa allt om Tidningstransport Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 118 774 2 419 2 980 3 753 5 184 4 623
Övrig omsättning - - 5 - - - 5 32 21
Rörelseresultat (EBIT) -17 -34 -144 -292 308 342 539 990 687
Resultat efter finansnetto -14 -23 -89 -206 24 516 664 923 681
Årets resultat -14 -23 -83 49 -63 409 511 463 807
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 227 228 217 1 145 2 227 1 941 1 599 185
Omsättningstillgångar 1 016 1 298 1 489 1 903 1 468 687 847 1 231 1 888
Tillgångar 1 245 1 526 1 718 2 119 2 613 2 914 2 788 2 830 2 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 226 1 506 1 684 2 017 2 098 2 291 2 009 1 638 1 405
Obeskattade reserver 0 0 0 6 262 255 254 271 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 43 60
Kortfristiga skulder 19 19 33 96 253 368 524 878 580
Skulder och eget kapital 1 245 1 526 1 718 2 119 2 613 2 914 2 788 2 830 2 073
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 189 255 357 371
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 119 530 989 1 052 1 248 1 728 1 612
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 48 172 389 422 494 813 712
Utdelning till aktieägare 160 266 155 150 130 130 127 140 230
Omsättning 0 0 123 774 2 419 2 980 3 758 5 216 4 644
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 4 4 5 8 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 118 387 605 745 751 648 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 167 328 315 424 385 348 -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -34 -143 -282 322 356 552 1 033 730
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -84,75% -68,00% -18,83% -20,60% -27,60% 12,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,18% -9,72% 12,06% 17,71% 23,92% 35,19% 33,24%
Vinstmarginal -% -% -75,42% -26,61% 13,02% 17,32% 17,77% 19,21% 14,90%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 99,27% 98,16%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 233,90% 233,46% 50,23% 10,70% 8,61% 6,81% 28,29%
Soliditet 98,47% 98,69% 98,02% 95,40% 87,68% 85,07% 78,77% 64,77% 68,75%
Kassalikviditet 5 347,37% 6 831,58% 4 512,12% 1 982,29% 580,24% 186,68% 161,64% 140,21% 325,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...