Visa allt om Bygg-Fast Gällstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 114 -742 -1 -3 -4 -3 -3 -2 0
Resultat efter finansnetto -1 164 -834 -95 -116 -115 -85 -160 -170 -60
Årets resultat -1 160 -741 -74 -85 -85 -63 -118 -123 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 2 400 3 241 3 205 3 262 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 970 3 0 11 1 016 4 246 4 264 4 249 2 801
Tillgångar 1 300 2 403 3 241 3 216 4 278 4 246 4 264 4 249 2 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 101 101 100 101 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 200 2 303 3 141 3 115 4 177 4 146 4 163 4 149 2 701
Skulder och eget kapital 1 300 2 403 3 241 3 216 4 278 4 246 4 264 4 249 2 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 114 -742 -1 -3 -4 -3 -3 -2 0
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -30,88% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -24 733,33% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -76 666,67% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,69% 4,16% 3,09% 3,14% 2,36% 2,36% 2,37% 2,35% 3,57%
Kassalikviditet 80,83% 0,13% 0,00% 0,35% 24,32% 24,26% 24,81% 24,99% 0,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...