Visa allt om Slutplattan GINVA 99351 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 0 0 0 0 123
Övrig omsättning - - - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -7 -8 -8 -18 -11 -31 -61 -21
Resultat efter finansnetto -6 -7 -8 -8 -18 -11 -31 -61 -21
Årets resultat -6 -7 -8 -8 -18 -11 -31 -61 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 5 7 10 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 1 2 52 61 93 154
Tillgångar 0 0 0 1 5 57 68 102 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -69 -63 -57 -49 -42 -24 -13 18 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 63 56 50 46 81 81 85 75
Skulder och eget kapital 0 0 0 1 5 57 68 102 154
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 13 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 4 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 0 0 3 0 123
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 123
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 68
Rörelseresultat, EBITDA -6 -7 -8 -6 -16 -9 -29 -59 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -800,00% -% -% -% -% -13,64%
Vinstmarginal -% -% -% -800,00% -% -% -% -% -17,07%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% 77,24%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -4 900,00% -% -% -% -% 64,23%
Soliditet -% -% -% -4 900,00% -840,00% -42,11% -19,12% 17,65% 51,30%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 4,35% 64,20% 75,31% 109,41% 205,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...