Visa allt om Simson Fastigheter AB
Visa allt om Simson Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - - - 6 76 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - -5 -33 -23 -8 -1 -10
Resultat efter finansnetto - - - 9 5 -1 -16 -23 -7
Årets resultat - - - 9 5 -1 -16 -23 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 1 1 4 7 0 0
Omsättningstillgångar - - - 1 179 1 175 1 156 917 833 93
Tillgångar - - - 1 179 1 176 1 160 924 833 93
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - 67 58 53 54 70 93
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - 1 112 1 118 1 107 870 763 0
Skulder och eget kapital - - - 1 179 1 176 1 160 924 833 93
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 6 76 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - - -4 -30 -20 -5 -1 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -92,11% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 4,07% 3,83% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 800,00% 59,21% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 116,67% 75,00% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% 5,68% 4,93% 4,57% 5,84% 8,40% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% 85,97% 84,26% 78,50% 88,74% 90,17% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...