Visa allt om Solterrassen AB
Visa allt om Solterrassen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -234 -1 -1 -1 -3 -46 -47 -32 -20
Resultat efter finansnetto -33 -234 -1 -4 046 1 13 -405 17 216 -32 395
Årets resultat -33 -234 -1 -4 046 1 13 -405 17 328 -32 392
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 600 6 600 7 838 6 600 13 696 13 696 13 696 12 236 500 500
Omsättningstillgångar 2 197 2 198 1 169 2 408 2 357 2 356 7 228 13 317 697 699
Tillgångar 8 797 8 798 9 007 9 008 16 053 16 053 20 924 25 553 1 197 1 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 883 5 916 6 150 6 151 13 197 13 196 17 183 17 588 260 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0
Kortfristiga skulder 2 914 2 881 2 857 2 857 2 857 2 857 3 742 965 937 707
Skulder och eget kapital 8 797 8 798 9 007 9 008 16 053 16 053 20 924 25 553 1 197 1 199
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -33 -234 -1 -1 -1 -3 -46 -47 -32 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 66,88% 67,24% 68,28% 68,28% 82,21% 82,20% 82,12% 68,83% 21,72% 41,03%
Kassalikviditet 56,79% 57,48% 40,92% 84,28% 82,50% 82,46% 193,16% 1 380,00% 74,39% 98,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...