Visa allt om Kenneth Nittberg Åkeri AB
Visa allt om Kenneth Nittberg Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 774 2 617 6 709 4 533 4 168 4 521
Övrig omsättning - - - 153 320 12 20 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -21 -125 600 595 1 171 412 533 714
Resultat efter finansnetto -33 -2 -120 585 538 1 071 401 487 645
Årets resultat -33 -4 537 828 284 575 189 240 107
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 330 330 295 1 527 3 895 2 041 1 585 1 921
Omsättningstillgångar 1 337 1 659 2 026 2 586 2 232 2 082 1 575 1 463 1 317
Tillgångar 1 667 1 989 2 356 2 881 3 759 5 977 3 616 3 047 3 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 325 1 514 1 674 1 316 637 913 488 419 279
Obeskattade reserver 0 0 0 823 1 386 1 260 997 879 749
Avsättningar (tkr) 330 330 330 295 235 175 115 55 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 699 2 025 778 660 1 041
Kortfristiga skulder 12 145 352 447 801 1 603 1 237 1 033 1 168
Skulder och eget kapital 1 667 1 989 2 356 2 881 3 759 5 977 3 616 3 047 3 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 239 338 317 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 37 282 391 1 011 259 417 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 12 80 134 378 160 168 474
Utdelning till aktieägare 160 156 156 178 150 560 150 120 100
Omsättning 0 0 0 1 927 2 937 6 721 4 553 4 176 4 521
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 3 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 774 1 309 2 236 2 267 1 389 904
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 412 295 542 411 347 386
Rörelseresultat, EBITDA -32 -21 -125 768 968 2 043 966 924 1 005
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -32,21% -60,99% 48,00% 8,76% -7,81% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 21,31% 16,31% 19,63% 11,84% 18,21% 22,15%
Vinstmarginal -% -% -% 34,61% 23,42% 17,48% 9,44% 13,32% 15,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 120,57% 54,68% 7,14% 7,46% 10,32% 3,30%
Soliditet 79,48% 76,12% 71,05% 66,73% 44,12% 30,81% 33,82% 34,52% 25,28%
Kassalikviditet 11 141,67% 1 144,14% 575,57% 578,52% 278,65% 129,88% 127,32% 141,63% 112,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...