Visa allt om Annehem Fastigheter och Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 1 470 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 -3 -2 -1 197 -324 854 -815
Resultat efter finansnetto 0 8 490 2 342 4 019 -41 987 77 396 109 712 -1 352
Årets resultat 0 1 382 1 726 2 962 -43 088 77 396 107 570 -1 133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 16 482 15 911 119 958 107 302 193 311
Omsättningstillgångar 1 142 8 149 8 631 210 553 195 481 302 491 365 060 229 942 122 594
Tillgångar 1 142 8 149 8 631 210 553 211 963 318 402 485 018 337 244 315 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 142 1 142 8 141 208 141 208 141 207 944 254 117 176 721 74 659
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 752 110 458 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 7 007 490 2 412 70 0 230 901 160 523 241 246
Skulder och eget kapital 1 142 8 149 8 631 210 553 211 963 318 402 485 018 337 244 315 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 7 000 200 000 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 470 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -3 -2 -1 197 -324 854 -815
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 14,01% 94,32% 98,85% 98,20% 65,31% 52,39% 52,40% 23,63%
Kassalikviditet -% 116,30% 1 761,43% 8 729,39% 279 258,57% -% 158,10% 143,25% 50,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...