Visa allt om Aktinolit Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 2 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 1 -7 -1 0 0 0 0 -10 0
Resultat efter finansnetto 5 578 19 0 0 0 -42 -38 6 2 0
Årets resultat 5 285 15 0 0 0 0 5 4 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 484 8 566 756 691 691 691 691 591 591 591
Omsättningstillgångar 43 57 144 348 315 276 234 189 150 100
Tillgångar 14 527 8 623 901 1 039 1 006 967 925 780 741 691
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 410 125 110 110 110 110 110 105 101 100
Obeskattade reserver 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 809 8 445 778 713 713 676 676 649 618 591
Kortfristiga skulder 131 53 12 216 182 181 139 25 22 0
Skulder och eget kapital 14 527 8 623 901 1 039 1 006 967 925 780 741 691
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 1 -7 -1 0 0 0 0 -10 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 38,19% 1,45% 12,21% 10,59% 10,93% 11,38% 11,89% 13,46% 13,63% 14,47%
Kassalikviditet 32,82% 107,55% 1 200,00% 161,11% 173,08% 152,49% 168,35% 756,00% 681,82% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...