Visa allt om Ellbe Lars Böcker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -14 -12 -49 -70 -74 -61 -81 -119
Resultat efter finansnetto 1 468 141 114 400 -168 75 879 -1 131 5 963
Årets resultat 1 135 121 108 403 -167 76 881 -1 131 5 956
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 9 14 20 26
Omsättningstillgångar 7 079 5 769 5 778 6 187 5 764 5 921 5 834 5 158 6 251
Tillgångar 7 079 5 769 5 778 6 187 5 766 5 929 5 848 5 179 6 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 562 5 577 5 606 5 648 5 385 5 672 5 716 4 835 6 056
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 4 5 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 150 502 342 222 90 290 202
Kortfristiga skulder 517 191 22 37 36 32 38 47 13
Skulder och eget kapital 7 079 5 769 5 778 6 187 5 766 5 929 5 848 5 179 6 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 140 120 120 0 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -14 -12 -46 -64 -68 -55 -75 -116
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,70% 96,67% 97,02% 91,29% 93,43% 95,72% 97,81% 93,46% 96,56%
Kassalikviditet 1 369,25% 3 020,42% 26 263,64% 16 721,62% 16 011,11% 18 503,12% 15 352,63% 10 974,47% 48 084,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...