Visa allt om Tradearmy AB
Visa allt om Tradearmy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -32 -26 -67 -88 -38 -52 27 -27
Resultat efter finansnetto -53 -32 -26 -67 -88 -38 -52 27 -27
Årets resultat 0 26 -26 -50 -56 -38 -6 27 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 48 91 63 84 105
Omsättningstillgångar 137 135 106 136 114 8 63 53 6
Tillgångar 137 135 106 136 163 99 126 137 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 94 120 120 76 114 120 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 15 12 16 42 23 12 17 18
Skulder och eget kapital 137 135 106 136 163 99 126 137 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -53 -32 -26 -19 -45 -38 -31 48 -27
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 19,71% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 36,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 48,00% -%
Soliditet 87,59% 88,89% 88,68% 88,24% 73,62% 76,77% 90,48% 87,59% 83,78%
Kassalikviditet 805,88% 900,00% 883,33% 850,00% 271,43% 34,78% 525,00% 311,76% 33,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...