Visa allt om Kaptensbacken AB
Visa allt om Kaptensbacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 986 5 428 5 647 5 978 5 632 3 481 3 188 1 332 710
Övrig omsättning 29 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 326 3 903 3 009 3 917 4 430 2 541 2 401 618 555
Resultat efter finansnetto 2 338 3 980 3 087 3 907 4 484 2 490 2 507 470 366
Årets resultat 1 717 2 407 1 846 2 086 2 404 1 338 1 412 185 206
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 51 117 188 260 98 125 7 10
Omsättningstillgångar 16 659 15 733 13 688 12 873 10 039 6 758 3 915 1 257 533
Tillgångar 16 682 15 783 13 804 13 061 10 299 6 855 4 040 1 264 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 096 10 366 8 577 6 881 4 946 3 241 1 903 491 306
Obeskattade reserver 5 262 5 138 4 263 3 582 2 592 1 423 783 158 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 278 964 2 598 2 761 2 190 1 353 615 233
Skulder och eget kapital 16 682 15 783 13 804 13 061 10 299 6 855 4 040 1 264 542
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 403 391 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 768 627 1 280 786 422 16 11 407 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 202 169 376 240 129 129 125 128 0
Utdelning till aktieägare 0 190 318 150 150 700 0 0 0
Omsättning 4 015 5 428 5 647 5 978 5 632 3 481 3 188 1 332 710
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 993 2 714 2 824 2 989 2 816 1 741 1 594 666 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 527 433 868 571 305 283 272 277 -
Rörelseresultat, EBITDA 2 328 3 969 3 080 3 989 4 500 2 568 2 408 620 556
Nettoomsättningförändring -26,57% -3,88% -5,54% 6,14% 61,79% 9,19% 139,34% 87,61% -%
Du Pont-modellen 14,02% 25,27% 24,72% 31,40% 44,67% 39,62% 62,03% 50,00% 102,40%
Vinstmarginal 58,66% 73,49% 60,44% 68,60% 81,69% 78,02% 78,61% 47,45% 78,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 409,81% 284,73% 225,32% 171,88% 129,23% 131,23% 80,36% 48,20% 42,25%
Soliditet 91,12% 91,07% 86,22% 72,90% 66,57% 62,58% 61,39% 47,84% 56,99%
Kassalikviditet 5 141,67% 5 659,35% 1 419,92% 495,50% 363,60% 308,58% 289,36% 204,39% 228,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...