Visa allt om Kuno Salomonssons Bygg och Trädgård AB
Visa allt om Kuno Salomonssons Bygg och Trädgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 23 955 22 372 19 296 18 473 18 857 14 711 9 735 7 544 3 607
Övrig omsättning 132 - - 67 - 57 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 424 2 596 2 427 2 185 2 610 1 984 1 667 2 111 1 023
Resultat efter finansnetto 4 512 2 728 2 644 2 338 2 707 1 994 1 736 2 182 1 027
Årets resultat 2 912 1 890 1 640 1 349 1 515 1 133 924 1 161 546
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 520 3 566 3 539 3 448 3 512 3 455 2 273 816 261
Omsättningstillgångar 14 469 14 293 10 342 8 183 7 038 4 340 4 600 3 750 2 108
Tillgångar 17 990 17 859 13 881 11 631 10 550 7 795 6 873 4 567 2 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 869 10 257 8 367 6 727 5 378 3 863 2 731 1 807 646
Obeskattade reserver 4 453 3 682 3 391 2 969 2 473 1 843 1 397 951 386
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 59 252 405 484 454
Kortfristiga skulder 4 668 3 920 2 123 1 935 2 640 1 836 2 341 1 325 884
Skulder och eget kapital 17 990 17 859 13 881 11 631 10 550 7 795 6 873 4 567 2 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 340 382 225 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 480 3 205 3 493 3 332 2 853 1 407 472 522 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 407 1 220 1 228 1 125 1 030 680 385 308 230
Utdelning till aktieägare 3 000 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 087 22 372 19 296 18 540 18 857 14 768 9 735 7 544 3 607
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 11 11 11 8 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 996 2 034 1 754 1 679 1 714 1 839 2 434 1 886 902
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 424 455 429 372 311 315 265 217
Rörelseresultat, EBITDA 4 501 2 689 2 579 2 369 2 841 2 185 1 839 2 218 1 088
Nettoomsättningförändring 7,08% 15,94% 4,46% -2,04% 28,18% 51,11% 29,04% 109,15% -%
Du Pont-modellen 25,11% 15,30% 19,05% 20,10% 25,71% 25,71% 25,26% 47,84% 43,33%
Vinstmarginal 18,86% 12,21% 13,70% 12,66% 14,38% 13,62% 17,83% 28,96% 28,47%
Bruttovinstmarginal 46,80% 40,05% 46,43% 44,31% 43,98% 39,73% 39,78% 49,96% 61,10%
Rörelsekapital/omsättning 40,91% 46,37% 42,59% 33,82% 23,32% 17,02% 23,20% 32,14% 33,93%
Soliditet 68,61% 73,51% 78,28% 76,65% 68,25% 66,98% 54,37% 54,56% 38,98%
Kassalikviditet 309,10% 363,70% 485,59% 420,98% 265,11% 234,37% 196,07% 282,42% 238,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...