Visa allt om Vålberg Motorteknik AB
Visa allt om Vålberg Motorteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 583 286 216 532 909 932 541
Övrig omsättning - 20 2 - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -317 -321 -29 -24 108 -79
Resultat efter finansnetto -24 -322 -329 -36 -33 90 -96
Årets resultat -24 -322 -329 -36 -33 90 -96
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 73 79 86 162 237 313
Omsättningstillgångar 373 290 215 100 148 165 95
Tillgångar 423 363 294 186 310 402 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 255 177 25 61 94 4
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 16 15 15 75 135 195
Kortfristiga skulder 191 92 102 145 174 174 209
Skulder och eget kapital 423 363 294 186 310 402 408
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 35 164 34 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 11 51 11 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 583 306 218 532 909 933 541
Nyckeltal
Antal anställda - - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 108 266 455 466 271
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 23 109 29 10
Rörelseresultat, EBITDA 11 -291 -239 47 52 183 -79
Nettoomsättningförändring 103,85% 32,41% -59,40% -41,47% -2,47% 72,27% -%
Du Pont-modellen -3,07% -87,33% -109,18% -15,59% -7,10% 26,87% -19,36%
Vinstmarginal -2,23% -110,84% -148,61% -5,45% -2,42% 11,59% -14,60%
Bruttovinstmarginal 52,14% 5,24% 14,35% 54,89% 55,34% 50,97% 60,07%
Rörelsekapital/omsättning 31,22% 69,23% 52,31% -8,46% -2,86% -0,97% -21,07%
Soliditet 54,61% 70,25% 60,20% 13,44% 19,68% 23,38% 0,98%
Kassalikviditet 79,06% 73,91% 191,18% 57,93% 75,86% 86,21% 38,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...