Visa allt om CB Diagnostics AB
Visa allt om CB Diagnostics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-02
Nettoomsättning 0 0 0 17 142 70 818 40 801 51 650 33 465 27 536 2 789
Övrig omsättning - 308 47 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -892 308 -3 304 3 695 -2 232 817 817 -2 069 -17 556 -970
Resultat efter finansnetto -204 571 -203 349 -206 918 -199 899 -555 502 -180 534 -189 467 -189 092 -141 187 -115 860
Årets resultat -158 829 -812 824 -160 680 -169 805 -414 975 -141 898 -144 535 -143 481 -76 291 -115 860
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 850 663 7 804 323 7 574 837 7 623 364 7 894 431 7 828 399 7 805 261 7 754 898 7 707 813 7 666 552
Omsättningstillgångar 1 043 757 1 045 200 1 031 992 527 197 443 975 308 408 243 052 358 074 362 508 429 936
Tillgångar 8 894 420 8 849 523 8 606 829 8 150 561 8 338 406 8 136 807 8 048 313 8 112 972 8 070 321 8 096 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 237 221 3 396 050 4 208 874 4 035 068 3 823 252 4 474 484 4 560 987 4 705 522 4 363 156 4 403 447
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 36 530 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 38 919 38 321 39 136 39 559 38 702 0 32 260 26 829 25 355 19 515
Långfristiga skulder 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 002 804 3 044 949 3 069 809 3 568 790 3 629 091
Kortfristiga skulder 2 484 865 2 281 737 1 225 404 942 519 1 343 037 622 989 410 117 310 812 113 020 44 435
Skulder och eget kapital 8 894 420 8 849 523 8 606 829 8 150 561 8 338 406 8 136 807 8 048 313 8 112 972 8 070 321 8 096 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-02
Löner till styrelse & VD 0 - 0 7 545 27 209 7 176 9 345 6 311 4 428 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 16 960 10 128 14 296 8 562 6 876 1 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 198 0 5 879 22 091 12 443 16 808 26 283 12 841 1 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 151 100 0 0 0 0
Omsättning 0 308 47 17 142 70 818 40 801 51 650 33 465 27 536 2 789
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 3 5 5 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 5 714 14 164 8 160 8 608 6 693 4 589 465
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 4 475 13 252 5 949 6 742 8 231 4 024 497
Rörelseresultat, EBITDA -892 308 -3 304 3 695 -2 232 817 817 -2 069 -17 556 -970
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -75,79% 73,57% -21,00% 54,34% 21,53% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,05% 0,11% 0,14% 0,14% 0,35% 0,92% 0,06%
Vinstmarginal -% -% -% 22,03% 12,47% 28,58% 22,52% 85,12% 269,60% 178,81%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -2 422,83% -1 269,54% -771,01% -323,46% 141,23% 906,04% 13 822,19%
Soliditet 36,40% 38,38% 48,90% 49,51% 45,85% 55,32% 56,67% 58,00% 54,06% 54,39%
Kassalikviditet 42,00% 45,81% 84,22% 55,93% 33,06% 49,50% 59,26% 115,21% 320,75% 967,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...