Visa allt om Lybergs schakt & anläggning AB
Visa allt om Lybergs schakt & anläggning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 073 2 836 3 213 2 786 3 462 3 321 3 039 827 750
Övrig omsättning 84 - - 2 61 112 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 142 88 -136 -53 237 378 158 30 39
Resultat efter finansnetto 98 24 -181 -96 148 334 107 -187 22
Årets resultat 27 24 -73 1 93 106 84 -187 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 194 210 260 202 467 431 364 0
Omsättningstillgångar 754 944 942 832 1 023 789 507 516 594
Tillgångar 1 008 1 137 1 152 1 092 1 225 1 255 938 879 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 182 158 152 211 117 12 -72 115
Obeskattade reserver 71 0 0 108 207 188 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 243 207 107 0 0 25 0 0
Kortfristiga skulder 612 712 787 726 808 950 902 952 479
Skulder och eget kapital 1 008 1 137 1 152 1 092 1 225 1 255 938 879 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 3 0 82 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 174 1 047 1 164 979 1 174 1 022 725 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 473 465 536 365 374 290 203 18 13
Utdelning till aktieägare 60 0 0 0 60 0 0 0 0
Omsättning 3 157 2 836 3 213 2 788 3 523 3 433 3 039 827 750
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 4 5 5 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 615 567 803 697 692 664 760 827 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 302 426 336 310 268 236 99 66
Rörelseresultat, EBITDA 172 120 -106 -21 262 433 196 33 39
Nettoomsättningförändring 8,36% -11,73% 15,33% -19,53% 4,25% 9,28% 267,47% 10,27% -%
Du Pont-modellen 14,09% 7,83% -11,81% -4,85% 19,35% 30,12% 17,06% 3,41% 6,57%
Vinstmarginal 4,62% 3,14% -4,23% -1,90% 6,85% 11,38% 5,26% 3,63% 5,20%
Bruttovinstmarginal 78,36% 77,40% 73,48% 69,35% 68,69% 70,94% 62,72% 40,99% 34,27%
Rörelsekapital/omsättning 4,62% 8,18% 4,82% 3,80% 6,21% -4,85% -13,00% -52,72% 15,33%
Soliditet 26,23% 16,01% 13,72% 21,21% 29,68% 20,36% 1,28% -8,19% 19,36%
Kassalikviditet 82,68% 58,01% 51,33% 58,13% 52,72% 50,11% 46,90% 54,20% 124,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...