Visa allt om Inject Moor International Aktiebolag
Visa allt om Inject Moor International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning - 0 110 78 945 1 488 3 909 3 836 285
Övrig omsättning - - 22 10 95 2 163 6 -
Rörelseresultat (EBIT) - -27 -3 -99 -214 -382 357 808 85
Resultat efter finansnetto - -36 -6 -99 -233 -448 364 807 83
Årets resultat - -36 -6 -99 -225 -448 251 578 60
Balansräkningar (tkr)
2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 4 37 133 176 358 146
Omsättningstillgångar - 89 143 250 325 744 1 277 1 280 95
Tillgångar - 89 143 254 363 877 1 453 1 638 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 73 109 115 215 440 888 738 160
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 17 34 139 148 437 565 901 81
Skulder och eget kapital - 89 143 254 363 877 1 453 1 638 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 88 213 442 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 28 69 143 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning - 0 132 88 1 040 1 490 4 072 3 842 285
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 744 1 955 1 918 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 58 158 322 -
Rörelseresultat, EBITDA - -27 1 -70 -161 -329 408 859 104
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 41,03% -91,75% -36,49% -61,93% 1,90% 1 245,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -2,10% -38,58% -58,68% -43,44% 25,05% 49,45% 35,27%
Vinstmarginal -% -% -2,73% -125,64% -22,54% -25,60% 9,31% 21,12% 29,82%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 89,74% 9,84% 28,83% 35,07% 50,91% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 99,09% 142,31% 18,73% 20,63% 18,21% 9,88% 4,91%
Soliditet -% 82,02% 76,22% 45,28% 59,23% 50,17% 61,11% 45,05% 66,39%
Kassalikviditet -% 523,53% 420,59% 179,86% 219,59% 170,25% 226,02% 142,06% 117,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...