Visa allt om Magnus J. Måleri i Tranås AB
Visa allt om Magnus J. Måleri i Tranås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Nettoomsättning 2 916 6 281 4 309 18 143 14 287 12 511 10 072 11 084 3 922 5 408
Övrig omsättning 4 47 114 39 186 1 338 24 78 10 180
Rörelseresultat (EBIT) 252 598 -549 -651 601 1 395 -8 1 074 211 384
Resultat efter finansnetto 250 632 -566 -696 575 1 389 -60 1 066 209 366
Årets resultat 199 1 0 0 446 1 031 -97 791 146 242
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 73 151 215 220 251 199 207 179 157
Omsättningstillgångar 843 1 781 1 727 2 175 3 898 3 093 2 002 2 647 1 611 1 076
Tillgångar 930 1 855 1 878 2 391 4 117 3 345 2 201 2 854 1 790 1 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 301 300 300 625 179 151 247 348 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 448 536 0 186 0 81 0 0 0
Kortfristiga skulder 343 1 106 1 042 2 091 3 306 3 165 1 969 2 607 1 408 861
Skulder och eget kapital 930 1 855 1 878 2 391 4 117 3 345 2 201 2 854 1 790 1 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 48 189 355 185 440
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 388 2 301 1 454 5 878 5 396 3 598 2 676 3 349 1 523 1 943
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 526 824 517 2 177 1 973 1 253 1 059 1 632 701 1 326
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 325 0 0 0 100 140
Omsättning 2 920 6 328 4 423 18 182 14 473 13 849 10 096 11 162 3 932 5 588
Nyckeltal
Antal anställda 4 7 5 15 16 12 10 12 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 729 897 862 1 210 893 1 043 1 007 924 436 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 452 404 569 496 437 421 487 289 503
Rörelseresultat, EBITDA 293 647 -488 -569 684 1 458 46 1 111 225 401
Nettoomsättningförändring -53,57% 45,76% -76,25% 26,99% 14,20% 24,22% -9,13% 182,61% -27,48% -%
Du Pont-modellen 27,85% 34,82% -28,17% -26,98% 14,77% 41,70% -0,36% 37,63% 11,96% 31,17%
Vinstmarginal 8,88% 10,28% -12,28% -3,56% 4,26% 11,15% -0,08% 9,69% 5,46% 7,10%
Bruttovinstmarginal 87,38% 74,97% 59,18% 58,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,15% 10,75% 15,90% 0,46% 4,14% -0,58% 0,33% 0,36% 5,18% 3,98%
Soliditet 53,76% 16,23% 15,97% 12,55% 15,18% 5,35% 6,86% 8,65% 20,81% 29,45%
Kassalikviditet 245,77% 146,29% 159,50% 94,55% 117,91% 97,73% 101,68% 85,16% 91,97% 104,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...