Visa allt om ServiceFinder Sverige AB
Visa allt om ServiceFinder Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 74 325 42 808 36 416 26 122 27 775 12 803 11 371 11 762 1 346
Övrig omsättning 1 808 44 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 049 -1 652 -4 702 -5 173 1 236 -6 869 -104 3 092 -594
Resultat efter finansnetto 32 041 -1 670 -4 755 -5 166 1 288 -6 865 -101 3 081 -593
Årets resultat 26 181 -1 670 -4 755 -4 287 920 -4 726 0 1 903 -593
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 217 3 049 3 485 3 037 1 436 435 565 799 566
Omsättningstillgångar 43 820 19 706 8 027 19 375 14 566 12 200 9 858 4 105 1 572
Tillgångar 44 037 22 755 11 512 22 412 16 002 12 635 10 423 4 904 2 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 486 -695 975 1 730 3 017 2 097 6 824 1 990 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 539 640 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 1 0 0 0 0 0 4 0
Kortfristiga skulder 18 547 23 449 10 537 20 682 12 985 10 538 3 061 2 269 2 051
Skulder och eget kapital 44 037 22 755 11 512 22 412 16 002 12 635 10 423 4 904 2 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 796 614 628 728 1 428 1 087 1 102 1 128 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 135 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 374 16 463 16 182 10 495 9 013 5 024 3 038 2 331 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 947 4 177 3 646 2 675 2 001 1 308 912 780 150
Utdelning till aktieägare 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 133 42 852 36 416 26 122 27 775 12 803 11 371 11 762 1 346
Nyckeltal
Antal anställda 36 41 46 39 27 21 23 12 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 065 1 044 792 670 1 029 610 494 980 269
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 528 455 365 476 360 224 358 184
Rörelseresultat, EBITDA 32 495 -1 217 -4 393 -5 152 1 466 -6 720 30 3 226 -571
Nettoomsättningförändring 73,62% 17,55% 39,41% -5,95% 116,94% 12,59% -3,32% 773,85% -%
Du Pont-modellen 72,79% -7,13% -40,64% -22,98% 8,11% -54,25% -0,97% 63,11% -27,69%
Vinstmarginal 43,13% -3,79% -12,85% -19,72% 4,67% -53,54% -0,89% 26,31% -43,98%
Bruttovinstmarginal 99,79% 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,00% -8,74% -6,89% -5,00% 5,69% 12,98% 59,77% 15,61% -35,59%
Soliditet 57,87% -3,05% 8,47% 7,72% 18,85% 16,60% 69,28% 49,98% 4,07%
Kassalikviditet 236,26% 84,04% 76,18% 93,68% 112,18% 115,77% 322,05% 180,92% 76,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...