Visa allt om Willhem Partille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2007-12
Nettoomsättning 4 654 4 568 2 069 502 150 0 - 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 007 3 321 1 038 -508 -125 0 - 0
Resultat efter finansnetto 254 378 -1 370 -1 182 -139 0 - 0
Årets resultat 539 152 140 -876 -102 0 - 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 58 828 58 248 55 135 36 657 5 176 100 - 0
Omsättningstillgångar 108 16 74 436 76 0 - 100
Tillgångar 58 936 58 264 55 209 37 093 5 251 100 - 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 718 1 179 1 497 167 148 100 - 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 212 60 17 10 0 0 - 0
Långfristiga skulder 56 600 56 600 53 303 36 605 4 594 0 - 0
Kortfristiga skulder 406 425 391 312 510 0 - 0
Skulder och eget kapital 58 936 58 264 55 209 37 093 5 251 100 - 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-06 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 4 654 4 568 2 069 502 150 0 - 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 421 3 438 1 059 -487 -120 0 0 0
Nettoomsättningförändring 1,88% 120,78% 312,15% 234,67% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,23% 5,80% 1,88% -1,37% -2,38% -% -% -%
Vinstmarginal 66,27% 73,97% 50,17% -101,20% -83,33% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -6,40% -8,95% -15,32% 24,70% -289,33% -% -% -%
Soliditet 2,92% 2,02% 2,71% 0,45% 2,82% 100,00% -% 100,00%
Kassalikviditet 26,60% 3,76% 18,93% 139,74% 14,90% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...