Visa allt om Willhem Partille AB
Visa allt om Willhem Partille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2007-12
Nettoomsättning 4 654 4 568 2 069 502 150 0 - 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 007 3 321 1 038 -508 -125 0 - 0
Resultat efter finansnetto 254 378 -1 370 -1 182 -139 0 - 0
Årets resultat 539 152 140 -876 -102 0 - 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 58 828 58 248 55 135 36 657 5 176 100 - 0
Omsättningstillgångar 108 16 74 436 76 0 - 100
Tillgångar 58 936 58 264 55 209 37 093 5 251 100 - 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 718 1 179 1 497 167 148 100 - 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 212 60 17 10 0 0 - 0
Långfristiga skulder 56 600 56 600 53 303 36 605 4 594 0 - 0
Kortfristiga skulder 406 425 391 312 510 0 - 0
Skulder och eget kapital 58 936 58 264 55 209 37 093 5 251 100 - 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-06 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 4 654 4 568 2 069 502 150 0 - 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 421 3 438 1 059 -487 -120 0 0 0
Nettoomsättningförändring 1,88% 120,78% 312,15% 234,67% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,23% 5,80% 1,88% -1,37% -2,38% -% -% -%
Vinstmarginal 66,27% 73,97% 50,17% -101,20% -83,33% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -6,40% -8,95% -15,32% 24,70% -289,33% -% -% -%
Soliditet 2,92% 2,02% 2,71% 0,45% 2,82% 100,00% -% 100,00%
Kassalikviditet 26,60% 3,76% 18,93% 139,74% 14,90% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...