Visa allt om Vellinge Gräsluftning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 42 0 32 76 7 27 73 168
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -26 -82 -61 3 -64 -36 -4 -16
Resultat efter finansnetto -47 -31 -88 -73 -11 -80 17 -85 -16
Årets resultat -47 -31 -88 -73 -11 -80 17 -85 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 43 68 93 118 144 170 197 223
Omsättningstillgångar 10 4 15 50 107 77 134 87 140
Tillgångar 28 47 83 144 225 221 305 284 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -27 20 50 53 126 136 126 109 84
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 18 21 75 80 74 162 162 265
Kortfristiga skulder 11 9 12 15 20 11 17 13 15
Skulder och eget kapital 28 47 83 144 225 221 305 284 363
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 42 0 32 76 7 27 73 168
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 11 -43 -36 29 -38 -10 22 17
Nettoomsättningförändring -40,48% -% -100,00% -57,89% 985,71% -74,07% -63,01% -56,55% -%
Du Pont-modellen -146,43% -55,32% -% -42,36% 1,33% -28,96% 10,82% -1,41% -4,41%
Vinstmarginal -164,00% -61,90% -% -190,62% 3,95% -914,29% 122,22% -5,48% -9,52%
Bruttovinstmarginal 80,00% 90,48% -% 84,38% 90,79% 0,00% 85,19% 94,52% 54,76%
Rörelsekapital/omsättning -4,00% -11,90% -% 109,38% 114,47% 942,86% 433,33% 101,37% 74,40%
Soliditet -96,43% 42,55% 60,24% 36,81% 56,00% 61,54% 41,31% 38,38% 23,14%
Kassalikviditet 90,91% 44,44% 125,00% 333,33% 535,00% 700,00% 788,24% 669,23% 933,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...