Visa allt om Elektro & Teleservice i Svedala AB
Visa allt om Elektro & Teleservice i Svedala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 673 0 0 0 0 41 2 901 2 576 3 316 3 950
Övrig omsättning - - - - 7 - - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 -71 -22 -17 7 -39 -84 256 184 577
Resultat efter finansnetto 41 -71 -22 -12 13 -35 -88 259 193 570
Årets resultat 41 -71 73 1 6 0 0 137 106 303
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Omsättningstillgångar 688 149 207 381 440 500 630 1 320 1 220 1 112
Tillgångar 710 149 207 381 440 500 630 1 320 1 220 1 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 105 176 253 302 346 346 646 509 403
Obeskattade reserver 0 0 0 116 130 130 165 256 191 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 613 44 31 12 8 24 119 418 521 613
Skulder och eget kapital 710 149 207 381 440 500 630 1 320 1 220 1 164
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 32 405 233 550 581
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 573 0 0 0 0 0 342 339 421 369
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 240 52 0 0 0 10 378 269 436 509
Utdelning till aktieägare 0 0 75 150 50 50 0 300 0 0
Omsättning 2 673 0 0 0 7 41 2 901 2 606 3 316 3 950
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 0 0 0 0 2 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 337 - - - - - 1 451 1 288 829 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 - - - - - 567 454 352 368
Rörelseresultat, EBITDA 48 -71 -22 -17 7 -39 -84 256 184 587
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -98,59% 12,62% -22,32% -16,05% -%
Du Pont-modellen 6,34% -% -% -% -% -7,00% -13,17% 20,08% 16,23% 49,57%
Vinstmarginal 1,68% -% -% -% -% -85,37% -2,86% 10,29% 5,97% 14,61%
Bruttovinstmarginal 43,43% -% -% -% -% 100,00% 49,60% 60,17% 63,33% 60,71%
Rörelsekapital/omsättning 2,81% -% -% -% -% 1 160,98% 17,61% 35,02% 21,08% 12,63%
Soliditet 13,52% 70,47% 85,02% 88,84% 90,41% 88,36% 74,22% 62,90% 52,99% 43,78%
Kassalikviditet 109,14% 338,64% 667,74% 3 175,00% 5 500,00% 2 083,33% 529,41% 305,50% 224,95% 174,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...