Visa allt om Kärnhem Halland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 0 9 30 859 6 809 38 655 40 716 41 689 53 975 9 000
Övrig omsättning - 42 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -88 -1 731 1 113 -3 5 232 3 602 1 660 3 183
Resultat efter finansnetto -55 -86 -1 722 1 158 33 5 293 3 641 1 913 3 177
Årets resultat 22 1 337 -1 722 -32 6 3 883 2 674 1 352 1 677
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 0 0 52 78 40 63 89
Omsättningstillgångar 3 780 4 218 5 773 7 095 10 501 15 612 16 705 6 929 11 506
Tillgångar 3 780 4 224 5 773 7 095 10 552 15 690 16 745 6 992 11 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 779 3 757 2 037 3 759 3 791 6 785 5 903 3 229 1 877
Obeskattade reserver 0 0 0 0 810 810 810 810 818
Avsättningar (tkr) 0 190 345 262 536 272 154 84 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 277 3 391 3 074 5 415 7 823 9 879 2 869 8 901
Skulder och eget kapital 3 780 4 224 5 773 7 095 10 552 15 690 16 745 6 992 11 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 635 652 635 917 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 224 975 873 967 1 147 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 97 853 856 872 1 131 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0
Omsättning 0 51 30 859 6 809 38 655 40 716 41 689 53 975 9 000
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 6 809 12 885 13 572 13 896 17 992 4 500
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 326 827 801 839 1 090 850
Rörelseresultat, EBITDA -57 -88 -1 731 1 126 23 5 255 3 625 1 695 3 200
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,97% 353,21% -82,39% -5,06% -2,33% -22,76% 499,72% -%
Du Pont-modellen -% -2,04% -29,76% 16,35% 0,34% 33,76% 21,87% 27,45% 27,55%
Vinstmarginal -% -955,56% -5,57% 17,04% 0,09% 13,01% 8,78% 3,56% 35,49%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 43 788,89% 7,72% 59,05% 13,16% 19,13% 16,37% 7,52% 28,94%
Soliditet 99,97% 88,94% 35,28% 52,98% 41,58% 47,05% 38,82% 54,52% 21,27%
Kassalikviditet 378 000,00% 1 522,74% 170,24% 199,06% 183,90% 196,86% 141,70% 193,48% 105,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...