Visa allt om Kärnhem Halland AB
Visa allt om Kärnhem Halland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 0 9 30 859 6 809 38 655 40 716 41 689 53 975 9 000
Övrig omsättning - 42 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -88 -1 731 1 113 -3 5 232 3 602 1 660 3 183
Resultat efter finansnetto -55 -86 -1 722 1 158 33 5 293 3 641 1 913 3 177
Årets resultat 22 1 337 -1 722 -32 6 3 883 2 674 1 352 1 677
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 0 0 52 78 40 63 89
Omsättningstillgångar 3 780 4 218 5 773 7 095 10 501 15 612 16 705 6 929 11 506
Tillgångar 3 780 4 224 5 773 7 095 10 552 15 690 16 745 6 992 11 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 779 3 757 2 037 3 759 3 791 6 785 5 903 3 229 1 877
Obeskattade reserver 0 0 0 0 810 810 810 810 818
Avsättningar (tkr) 0 190 345 262 536 272 154 84 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 277 3 391 3 074 5 415 7 823 9 879 2 869 8 901
Skulder och eget kapital 3 780 4 224 5 773 7 095 10 552 15 690 16 745 6 992 11 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 635 652 635 917 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 224 975 873 967 1 147 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 97 853 856 872 1 131 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0
Omsättning 0 51 30 859 6 809 38 655 40 716 41 689 53 975 9 000
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 6 809 12 885 13 572 13 896 17 992 4 500
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 326 827 801 839 1 090 850
Rörelseresultat, EBITDA -57 -88 -1 731 1 126 23 5 255 3 625 1 695 3 200
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,97% 353,21% -82,39% -5,06% -2,33% -22,76% 499,72% -%
Du Pont-modellen -% -2,04% -29,76% 16,35% 0,34% 33,76% 21,87% 27,45% 27,55%
Vinstmarginal -% -955,56% -5,57% 17,04% 0,09% 13,01% 8,78% 3,56% 35,49%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 43 788,89% 7,72% 59,05% 13,16% 19,13% 16,37% 7,52% 28,94%
Soliditet 99,97% 88,94% 35,28% 52,98% 41,58% 47,05% 38,82% 54,52% 21,27%
Kassalikviditet 378 000,00% 1 522,74% 170,24% 199,06% 183,90% 196,86% 141,70% 193,48% 105,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...