Visa allt om Nordic Hangers AB
Visa allt om Nordic Hangers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 57 888 59 182 58 323 62 905 58 559 59 750 50 060 59 436 63 308
Övrig omsättning 1 363 1 585 1 178 1 092 695 3 496 2 274 1 240 3 691
Rörelseresultat (EBIT) 2 259 2 065 1 356 3 553 2 706 3 571 1 301 288 3 483
Resultat efter finansnetto 2 322 2 935 1 859 3 243 2 403 3 601 997 356 3 744
Årets resultat 1 370 1 655 1 500 1 664 1 212 2 112 456 -22 2 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 278 4 977 7 013 7 181 7 864 2 278 2 326 1 484 592
Omsättningstillgångar 19 949 18 903 15 694 17 113 16 819 18 507 14 780 18 659 17 955
Tillgångar 25 228 23 879 22 706 24 294 24 684 20 784 17 107 20 143 18 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 885 11 215 9 561 8 060 6 397 5 735 3 623 3 167 3 189
Obeskattade reserver 4 711 4 244 3 522 3 666 2 736 2 116 1 365 1 070 845
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 224 3 780 2 158 1 126 3 190 3 060 3 310
Kortfristiga skulder 8 631 8 420 7 399 8 788 13 394 11 807 8 929 12 846 11 202
Skulder och eget kapital 25 228 23 879 22 706 24 294 24 684 20 784 17 107 20 143 18 546
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 605 1 661 1 545 2 227 2 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 500 10 230 10 884 10 759 8 157 8 805 8 909 8 671 9 055
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 060 4 281 4 237 4 500 4 022 4 152 4 120 4 440 4 856
Utdelning till aktieägare 400 700 0 0 0 550 0 0 0
Omsättning 59 251 60 767 59 501 63 997 59 254 63 246 52 334 60 676 66 999
Nyckeltal
Antal anställda 24 28 28 29 29 32 34 35 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 412 2 114 2 083 2 169 2 019 1 867 1 472 1 698 1 809
Personalkostnader per anställd (tkr) 578 529 554 537 488 465 435 453 479
Rörelseresultat, EBITDA 2 516 2 288 1 607 3 864 3 082 3 945 1 602 422 3 578
Nettoomsättningförändring -2,19% 1,47% -7,28% 7,42% -1,99% 19,36% -15,77% -6,12% -%
Du Pont-modellen 9,63% 12,90% 9,28% 15,76% 12,25% 20,11% 7,51% 2,63% 21,49%
Vinstmarginal 4,20% 5,21% 3,61% 6,09% 5,17% 7,00% 2,57% 0,89% 6,29%
Bruttovinstmarginal 39,42% 41,82% 42,06% 44,02% 48,22% 41,55% 44,31% 46,20% 52,84%
Rörelsekapital/omsättning 19,55% 17,71% 14,22% 13,23% 5,85% 11,21% 11,69% 9,78% 10,67%
Soliditet 61,68% 60,83% 54,21% 44,30% 34,08% 35,10% 27,06% 19,55% 20,48%
Kassalikviditet 122,41% 134,80% 120,94% 102,80% 55,58% 94,49% 89,13% 84,69% 100,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...