Visa allt om Kupolium AB
Visa allt om Kupolium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 087 1 123 1 276 1 619 1 642 1 853 1 691 2 275 2 154
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -64 126 -118 67 -48 59 -57 63 211
Resultat efter finansnetto -64 123 -123 60 -51 51 -62 28 211
Årets resultat -64 123 -123 57 -51 43 -41 4 133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 27 39 55 25 59 73 109 210
Omsättningstillgångar 224 261 193 345 239 319 193 372 362
Tillgångar 244 288 232 400 263 378 266 481 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 145 23 146 88 140 96 137 233
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 21 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 44 12 0 0
Kortfristiga skulder 163 143 210 254 175 194 158 322 323
Skulder och eget kapital 244 288 232 400 263 378 266 481 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 283 383 653 571 485 218 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 327 227 333 57 0 125 683 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 94 243 309 303 285 299 409 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 1 087 1 123 1 276 1 619 1 642 1 853 1 691 2 275 2 154
Nyckeltal
Antal anställda - 3 3 3 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 374 425 540 547 618 423 569 718
Personalkostnader per anställd (tkr) - 140 251 342 349 298 236 8 370
Rörelseresultat, EBITDA -52 138 -102 95 -14 94 -26 63 230
Nettoomsättningförändring -3,21% -11,99% -21,19% -1,40% -11,39% 9,58% -25,67% 5,62% -%
Du Pont-modellen -26,23% 43,75% -50,86% 17,00% -17,87% 15,61% -21,43% 13,72% 36,82%
Vinstmarginal -5,89% 11,22% -9,25% 4,20% -2,86% 3,18% -3,37% 2,90% 9,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,68% 90,81%
Rörelsekapital/omsättning 5,61% 10,51% -1,33% 5,62% 3,90% 6,75% 2,07% 2,20% 1,81%
Soliditet 33,61% 50,35% 9,91% 36,50% 33,46% 37,04% 36,09% 31,63% 42,67%
Kassalikviditet 137,42% 182,52% 91,90% 135,83% 136,57% 164,43% 122,15% 115,53% 112,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...