Visa allt om Insnia AB
Visa allt om Insnia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 858 8 139
Övrig omsättning - - - - - - - 1 082 -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -10 -9 -7 -21 -11 -233 -1 347 -4 595
Resultat efter finansnetto -17 -10 -9 -7 -20 -11 -233 -1 357 -4 634
Årets resultat -17 -10 -9 -7 -20 -11 -233 -867 -4 634
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 770
Omsättningstillgångar 1 961 1 983 1 993 2 005 6 210 1 885 1 921 2 068 2 283
Tillgångar 1 961 1 983 1 993 2 005 6 210 1 885 1 921 2 068 4 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 961 1 978 1 988 1 998 6 205 1 765 1 776 2 009 1 616
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 113 113 0 340
Kortfristiga skulder 0 5 5 8 5 7 32 59 2 097
Skulder och eget kapital 1 961 1 983 1 993 2 005 6 210 1 885 1 921 2 068 4 053
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 274 4 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 138 521 1 868
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 4 940 8 139
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 286 740
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 577 581
Rörelseresultat, EBITDA -17 -10 -9 -7 -21 -11 -233 -1 295 -3 979
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -52,60% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -65,14% -113,08%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -34,91% -56,31%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 24,05% 68,60%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 52,07% 2,29%
Soliditet 100,00% 99,75% 99,75% 99,65% 99,92% 93,63% 92,45% 97,15% 39,87%
Kassalikviditet -% 39 660,00% 39 860,00% 25 062,50% 124 200,00% 26 928,57% 6 003,12% 3 505,08% 55,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...