Visa allt om SKB Projekt AB
Visa allt om SKB Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 73 0 0 0 0 0 0 501 2 502 1 465
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 -4 -6 -9 -10 -26 -45 9 -11 328
Resultat efter finansnetto 67 -4 -6 -9 -10 -26 -44 9 -15 329
Årets resultat 67 -4 -6 -9 -10 -26 -44 9 -15 235
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 9 3 11 23 37 21 22
Omsättningstillgångar 229 141 141 143 157 173 190 233 313 990
Tillgångar 229 141 145 151 160 184 213 270 334 1 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 141 145 151 160 170 196 241 232 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 0 0 0 0 14 17 30 102 676
Skulder och eget kapital 229 141 145 151 160 184 213 270 334 1 012
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 73 0 0 0 0 0 0 501 2 502 1 465
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 67 0 -1 -3 -2 -15 -25 22 -2 328
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -79,98% 70,78% -%
Du Pont-modellen 29,26% -% -% -% -% -% -% 3,33% -3,29% 32,41%
Vinstmarginal 91,78% -% -% -% -% -% -% 1,80% -0,44% 22,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 13,37% 1,48% 24,03%
Rörelsekapital/omsättning 284,93% -% -% -% -% -% -% 40,52% 8,43% 21,43%
Soliditet 90,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,39% 92,02% 89,26% 69,46% 33,10%
Kassalikviditet 1 090,48% -% -% -% -% 1 235,71% 1 117,65% 776,67% 306,86% 146,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...