Visa allt om Hagaparken Solna Fastighets AB
Visa allt om Hagaparken Solna Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 44 - - - 23 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 108 0 -1 22 -3 -1 -11 -6 -7
Resultat efter finansnetto -1 089 474 0 -1 22 -3 -1 -7 -2 -6
Årets resultat -1 118 580 0 -1 16 2 -1 -7 -2 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 259 56 56 56 56 56 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 408 5 266 43 44 45 67 106 107 103 101
Tillgångar 3 558 5 525 99 100 101 123 162 107 103 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 531 99 100 101 100 83 84 92 94
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 454 4 911 0 0 0 0 56 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 83 0 0 0 23 23 23 12 7
Skulder och eget kapital 3 558 5 525 99 100 101 123 162 107 103 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 455 0 0 23 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 29 108 0 -1 22 -3 -1 -11 -6 -7
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 8,92% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 108,35% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 94,73% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 139,12% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 2,92% 9,61% 100,00% 100,00% 100,00% 81,30% 51,23% 78,50% 89,32% 93,07%
Kassalikviditet -% 6 344,58% -% -% -% 291,30% 460,87% 465,22% 858,33% 1 442,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...