Visa allt om Kosmo Uppsala F AB
Visa allt om Kosmo Uppsala F AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 23 113 34 763 34 001 33 325 31 914 31 331 9 566 - - -
Övrig omsättning 304 591 1 265 893 754 625 119 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 588 1 035 -556 -292 -531 417 1 284 - - -
Resultat efter finansnetto 540 937 -664 -439 -720 223 1 232 - - -
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 -8 - - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Anläggningstillgångar 1 738 2 008 2 329 2 882 3 374 3 820 4 099 - - -
Omsättningstillgångar 8 787 9 506 9 373 8 847 8 051 7 814 7 272 - - -
Tillgångar 10 525 11 514 11 702 11 730 11 425 11 634 11 371 - - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 100 100 - - -
Obeskattade reserver 1 559 1 817 2 230 1 905 1 153 1 153 193 - - -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Långfristiga skulder 0 1 406 1 773 2 269 2 699 3 206 3 708 - - -
Kortfristiga skulder 8 866 8 191 7 599 7 455 7 473 7 174 7 370 - - -
Skulder och eget kapital 10 525 11 514 11 702 11 730 11 425 11 634 11 371 - - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 171 19 741 19 057 18 289 16 988 16 486 4 726 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 795 6 774 6 572 6 394 6 036 5 801 1 652 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 417 35 354 35 266 34 218 32 668 31 956 9 685 - - -
Nyckeltal
Antal anställda 54 55 56 55 50 47 18 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 428 632 607 606 638 667 531 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 484 459 450 461 479 355 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 891 1 533 -45 226 -24 894 1 362 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% 2,24% 2,03% 4,42% 1,86% 227,52% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,60% 9,02% -4,50% -2,22% -4,33% 3,73% 11,29% -% -% -%
Vinstmarginal 2,55% 2,99% -1,55% -0,78% -1,55% 1,39% 13,42% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -0,34% 3,78% 5,22% 4,18% 1,81% 2,04% -1,02% -% -% -%
Soliditet 12,50% 13,18% 15,72% 12,82% 8,31% 8,16% 2,13% -% -% -%
Kassalikviditet 97,48% 114,25% 121,40% 116,69% 105,75% 106,86% 98,11% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...