Visa allt om Tengland KBT & Arbetsliv Aktiebolag
Visa allt om Tengland KBT & Arbetsliv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 741 807 1 077 997 1 164 1 006 1 091 1 210 1 149 1 389
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 257 261 358 157 286 121 242 356 359 368
Resultat efter finansnetto 269 242 332 167 309 156 235 368 390 366
Årets resultat 210 188 335 113 170 114 172 262 198 262
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 61 56 0 75 64 38 53 15 20
Omsättningstillgångar 936 910 904 871 863 739 958 821 625 777
Tillgångar 1 024 972 960 871 938 803 995 874 640 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 893 839 807 622 652 612 625 573 402 362
Obeskattade reserver 77 77 77 182 182 105 105 105 105 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 55 76 67 104 86 265 196 134 435
Skulder och eget kapital 1 024 972 960 871 938 803 995 874 640 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 255 0 - 394 375 334 372 336 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 50
Löner till övriga anställda 225 0 431 422 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 156 158 196 167 160 155 152 146 132 219
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 130 127 120 90 158
Omsättning 747 807 1 077 997 1 164 1 006 1 091 1 210 1 149 1 389
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 741 807 1 077 997 1 164 1 006 1 091 1 210 1 149 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 424 635 603 560 550 542 550 5 673
Rörelseresultat, EBITDA 257 261 358 157 291 128 249 363 359 373
Nettoomsättningförändring -8,18% -25,07% 8,02% -14,35% 15,71% -7,79% -9,83% 5,31% -17,28% -%
Du Pont-modellen 26,37% 24,90% 34,48% 19,29% 32,94% 19,43% 23,52% 42,11% 60,94% 45,92%
Vinstmarginal 36,44% 29,99% 30,73% 16,85% 26,55% 15,51% 21,45% 30,41% 33,94% 26,35%
Bruttovinstmarginal 97,30% 98,39% 98,05% 97,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,89% 94,74%
Rörelsekapital/omsättning 119,16% 105,95% 76,88% 80,64% 65,21% 64,91% 63,52% 51,65% 42,73% 24,62%
Soliditet 93,07% 92,50% 90,32% 86,81% 83,81% 85,85% 70,59% 74,21% 74,63% 45,42%
Kassalikviditet 1 766,04% 1 654,55% 1 189,47% 1 300,00% 829,81% 859,30% 361,51% 418,88% 466,42% 178,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...