Visa allt om Peös Bygg AB
Visa allt om Peös Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 609 4 651 8 676 9 773 7 979 5 719 4 702 4 160 4 844
Övrig omsättning 33 37 - - - - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 337 243 240 45 15 201 15 30 150
Resultat efter finansnetto 363 243 240 46 15 201 13 33 151
Årets resultat 206 196 159 2 5 103 7 9 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 71 214 272 271 178 87 87 19
Omsättningstillgångar 1 540 1 668 2 053 2 046 1 822 1 280 1 361 1 092 656
Tillgångar 1 634 1 738 2 266 2 318 2 092 1 458 1 448 1 179 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 650 454 294 293 287 185 178 169
Obeskattade reserver 250 155 168 137 112 112 58 58 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 079 935 1 645 1 887 1 688 1 058 1 206 944 462
Skulder och eget kapital 1 634 1 738 2 266 2 318 2 092 1 458 1 448 1 179 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 400 0 - 134 360 0 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - 400 - - 128 250 0 -
Löner till övriga anställda 650 1 518 2 780 2 800 2 181 1 865 1 341 1 119 1 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 380 150 - - - -
Sociala kostnader 208 529 990 839 690 587 569 514 486
Utdelning till aktieägare 206 549 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 642 4 688 8 676 9 773 7 979 5 719 4 711 4 160 4 844
Nyckeltal
Antal anställda 3 6 10 9 9 9 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 536 775 868 1 086 887 635 672 693 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 335 420 414 322 297 331 337 303
Rörelseresultat, EBITDA 431 337 332 162 131 277 52 67 165
Nettoomsättningförändring -0,90% -46,39% -11,22% 22,48% 39,52% 21,63% 13,03% -14,12% -%
Du Pont-modellen 22,28% 13,98% 10,64% 2,03% 0,72% 13,79% 1,04% 2,88% 22,52%
Vinstmarginal 7,90% 5,22% 2,78% 0,48% 0,19% 3,51% 0,32% 0,82% 3,14%
Bruttovinstmarginal 36,54% 64,44% 61,43% 47,18% 100,00% 61,22% 100,00% 61,25% 50,74%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 15,76% 4,70% 1,63% 1,68% 3,88% 3,30% 3,56% 4,00%
Soliditet 30,66% 44,36% 25,82% 17,04% 17,95% 25,35% 15,73% 18,64% 29,84%
Kassalikviditet 142,72% 178,40% 124,80% 108,43% 107,94% 113,42% 112,85% 107,42% 141,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...