Visa allt om Källsjö Mejeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 040 3 319 464 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 116 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -893 -1 544 -180 0 0 0 0 -4 -15
Resultat efter finansnetto -1 016 -1 692 -217 0 0 0 0 -4 -15
Årets resultat -1 016 -1 692 -217 0 0 0 0 -4 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 010 6 270 5 470 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 813 548 621 83 83 83 83 83 87
Tillgångar 6 823 6 818 6 091 83 83 83 83 83 87
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 172 164 81 81 81 81 81 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 060 5 214 5 560 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 606 1 432 367 2 2 2 2 2 2
Skulder och eget kapital 6 823 6 818 6 091 83 83 83 83 83 87
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 140 823 159 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 361 273 42 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 040 3 435 464 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 408 830 116 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 303 274 51 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -230 -1 008 -115 0 0 0 0 -4 -15
Nettoomsättningförändring 112,11% 615,30% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -13,09% -22,65% -2,91% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -12,68% -46,52% -38,15% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 32,49% 24,98% 48,92% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -11,26% -26,63% 54,74% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 2,30% 2,52% 2,69% 97,59% 97,59% 97,59% 97,59% 97,59% 97,70%
Kassalikviditet 34,12% 24,30% 110,90% 4 150,00% 4 150,00% 4 150,00% 4 150,00% 4 150,00% 4 350,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...