Visa allt om Life Science Management Laboratories i Uppsala AB
Visa allt om Life Science Management Laboratories i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 12 19 127 58 199 457 661 434 122
Övrig omsättning 66 67 11 - 3 - - - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) -72 -9 -167 -125 -449 -1 625 -1 089 -477 3 -47
Resultat efter finansnetto -72 -9 -167 -125 -450 -1 626 -1 089 -477 3 -47
Årets resultat -72 47 393 75 0 -1 626 -1 089 -352 2 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 45 85 125 0 6 924 1 217 1 059 14
Omsättningstillgångar 115 112 457 85 130 168 175 300 292 308
Tillgångar 115 157 542 210 130 174 1 098 1 517 1 352 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 148 495 177 101 101 102 101 103 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 46 33 28 72 996 1 416 1 249 222
Skulder och eget kapital 115 157 542 210 130 174 1 098 1 517 1 352 323
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 65 3 125 351 280 280 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 7 1 18 73 142 88 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 79 30 127 61 199 457 661 450 122
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 199 457 661 434 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 144 425 423 125 -
Rörelseresultat, EBITDA -27 31 -127 -50 -443 -1 619 -795 -259 32 -43
Nettoomsättningförändring -91,67% -36,84% -85,04% 118,97% -70,85% -56,46% -30,86% 52,30% 255,74% -%
Du Pont-modellen -62,61% -5,73% -30,81% -59,52% -345,38% -933,91% -99,18% -31,44% 0,22% -14,55%
Vinstmarginal -7 200,00% -75,00% -878,95% -98,43% -774,14% -816,58% -238,29% -72,16% 0,69% -38,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 91,34% 100,00% 67,34% 65,65% 77,91% 100,00% 39,34%
Rörelsekapital/omsättning 10 600,00% 858,33% 2 163,16% 40,94% 175,86% 48,24% -179,65% -168,84% -220,51% 70,49%
Soliditet 92,17% 94,27% 91,33% 84,29% 77,69% 58,05% 9,29% 6,66% 7,62% 31,27%
Kassalikviditet 1 277,78% 1 244,44% 993,48% 257,58% 464,29% 233,33% 17,57% 21,19% 23,38% 138,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...