Visa allt om Vendel Resturang AB
Visa allt om Vendel Resturang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 416 8 154 8 205 8 261 7 056 4 499 4 761 4 740 7 468
Övrig omsättning 75 29 100 14 1 - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 210 -486 -98 995 173 -146 -208 -464 -171
Resultat efter finansnetto 130 -544 -1 425 963 108 -214 -283 -562 -322
Årets resultat 429 -544 -1 425 963 108 -214 -283 -562 -322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 195 356 362 147 191 406 580 920 1 229
Omsättningstillgångar 231 327 587 1 286 512 295 219 419 912
Tillgångar 426 683 948 1 432 702 701 799 1 339 2 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 449 -1 879 -1 334 -210 -1 173 -1 280 -1 066 -784 -222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 396 336 112 222 294 634 417 772 939
Kortfristiga skulder 1 479 2 226 2 171 1 420 1 582 1 348 1 448 1 350 1 424
Skulder och eget kapital 426 683 948 1 432 702 701 799 1 339 2 141
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 219 277 54 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 213 3 078 3 164 2 628 2 423 1 163 1 430 1 705 2 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 800 1 168 1 079 792 793 495 612 585 872
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 491 8 183 8 305 8 275 7 057 4 499 4 761 4 740 7 483
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 6 9 9 7 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 642 815 1 368 918 784 643 595 677 934
Personalkostnader per anställd (tkr) 304 428 707 382 359 274 290 335 413
Rörelseresultat, EBITDA 253 -434 -51 1 039 420 209 133 -123 300
Nettoomsättningförändring -21,31% -0,62% -0,68% 17,08% 56,83% -5,50% 0,44% -36,53% -%
Du Pont-modellen 49,30% -71,16% -10,34% 69,48% 24,64% -20,83% -26,03% -34,58% -7,99%
Vinstmarginal 3,27% -5,96% -1,19% 12,04% 2,45% -3,25% -4,37% -9,77% -2,29%
Bruttovinstmarginal 74,24% 70,38% 70,26% 72,39% 74,02% 75,95% 78,58% 75,04% 77,29%
Rörelsekapital/omsättning -19,45% -23,29% -19,31% -1,62% -15,16% -23,41% -25,81% -19,64% -6,86%
Soliditet -340,14% -275,11% -140,72% -14,66% -167,09% -182,60% -133,42% -58,55% -10,37%
Kassalikviditet 10,68% 11,46% 20,45% 80,56% 23,89% 15,95% 8,36% 17,63% 51,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...