Visa allt om Etan Embedded AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 206 681 1 320 1 206 1 239 1 170 1 233 1 285 1 686
Övrig omsättning - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 342 -219 462 341 350 346 376 417 675
Resultat efter finansnetto 343 -207 477 362 366 348 392 438 679
Årets resultat 204 -25 376 197 196 185 213 203 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 536 536 334 331 329 333 566 599
Omsättningstillgångar 871 679 1 077 1 060 980 1 144 946 665 293
Tillgångar 1 508 1 216 1 613 1 394 1 311 1 474 1 279 1 231 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 648 824 638 632 866 781 668 465
Obeskattade reserver 530 451 632 639 547 452 363 265 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 118 157 117 132 156 135 298 257
Skulder och eget kapital 1 508 1 216 1 613 1 394 1 311 1 474 1 279 1 231 892
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 421 421 423 422 422 422 422 486 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 258 258 257 25 255 236 236 246 267
Utdelning till aktieägare 300 0 151 191 191 430 100 100 0
Omsättning 1 206 681 1 321 1 206 1 239 1 170 1 233 1 285 1 686
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 206 681 1 320 1 206 1 239 1 170 1 233 1 285 1 686
Personalkostnader per anställd (tkr) 687 686 700 682 727 666 678 737 914
Rörelseresultat, EBITDA 342 -219 462 344 351 348 379 421 681
Nettoomsättningförändring 77,09% -48,41% 9,45% -2,66% 5,90% -5,11% -4,05% -23,78% -%
Du Pont-modellen 23,08% -16,94% 29,76% 26,18% 28,07% 24,63% 30,73% 35,74% 76,23%
Vinstmarginal 28,86% -30,25% 36,36% 30,27% 29,70% 31,03% 31,87% 34,24% 40,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,69% 82,38% 69,70% 78,19% 68,44% 84,44% 65,77% 28,56% 2,14%
Soliditet 83,85% 82,22% 81,65% 79,55% 78,96% 81,35% 81,98% 69,76% 65,85%
Kassalikviditet 685,83% 575,42% 685,99% 905,98% 742,42% 733,33% 700,74% 223,15% 114,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...