Visa allt om Heidergren Holdings AB
Visa allt om Heidergren Holdings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 319 763 1 019
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -1 -4 -11 -26 -40 -38 -3 4
Resultat efter finansnetto -6 -1 -4 -11 -26 -40 -38 -3 4
Årets resultat -6 -1 -4 -11 -26 -40 -38 -3 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 132 0
Omsättningstillgångar 6 9 10 13 24 62 61 28 151
Tillgångar 6 9 10 13 24 62 61 160 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 8 9 13 24 50 60 96 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 0 0 0 0 12 1 63 51
Skulder och eget kapital 6 9 10 13 24 62 61 160 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 107 310 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 34 123 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 1 48 149 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 319 763 1 019
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 0 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 160 254 340
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 94 194 286
Rörelseresultat, EBITDA -4 -1 -4 -11 -26 -40 -38 15 4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -58,19% -25,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -62,30% -1,87% 2,65%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -11,91% -0,39% 0,39%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 18,81% -4,59% 9,81%
Soliditet 50,00% 88,89% 90,00% 100,00% 100,00% 80,65% 98,36% 60,00% 66,89%
Kassalikviditet 200,00% -% -% -% -% 516,67% 6 100,00% 44,44% 296,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...