Visa allt om Fruängen DGC Holding AB
Visa allt om Fruängen DGC Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 928 9 143 8 876 19 152 8 514 8 611 8 473 8 801 8 690 3 357
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 1 187 6 068 15 474 5 731 5 367 -16 598 3 997 5 109 2 693
Resultat efter finansnetto 112 -365 1 033 5 015 3 087 2 631 -19 464 -75 252 2 571 839
Årets resultat 477 -565 -332 4 093 3 087 2 631 -13 625 -75 252 1 995 453
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 990 62 312 66 861 69 584 64 618 67 340 70 063 89 000 24 764 25 536
Omsättningstillgångar 12 106 9 093 8 219 6 356 12 198 9 029 2 842 1 815 18 585 18 652
Tillgångar 71 096 71 405 75 080 75 940 76 816 76 369 72 905 90 815 43 348 44 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 998 3 521 3 831 5 684 3 028 1 379 185 100 528 553
Obeskattade reserver 1 473 1 295 822 0 0 0 0 0 0 210
Avsättningar (tkr) 8 578 9 239 12 157 12 586 15 559 16 071 16 584 17 097 0 0
Långfristiga skulder 90 90 90 0 0 54 026 54 026 69 026 39 736 39 361
Kortfristiga skulder 56 957 57 260 58 180 57 670 58 229 4 893 2 110 4 591 3 084 4 065
Skulder och eget kapital 71 096 71 405 75 080 75 940 76 816 76 369 72 905 90 815 43 348 44 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 928 9 143 8 876 19 152 8 514 8 611 8 473 8 801 8 690 3 357
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 95 3 846 8 018 17 424 7 681 6 140 -15 825 4 770 5 882 2 908
Nettoomsättningförändring -13,29% 3,01% -53,65% 124,95% -1,13% 1,63% -3,73% 1,28% 158,86% -%
Du Pont-modellen 4,33% 2,72% 8,08% 20,38% 7,55% 7,03% -22,73% 4,41% 11,80% 6,10%
Vinstmarginal 38,80% 21,25% 68,38% 80,80% 68,10% 62,36% -195,60% 45,51% 58,87% 80,25%
Bruttovinstmarginal 15,51% 34,00% 78,71% 91,17% 68,11% 63,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -565,73% -526,82% -562,88% -267,93% -540,65% 48,03% 8,64% -31,54% 178,38% 434,52%
Soliditet 7,24% 6,35% 5,96% 7,48% 3,94% 1,81% 0,25% 0,11% 1,22% 1,59%
Kassalikviditet 21,25% 15,88% 14,13% 11,02% 20,95% 184,53% 134,69% 39,53% 602,63% 458,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...