Visa allt om Vitmossegatans Förvaltning AB
Visa allt om Vitmossegatans Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -16 -152 -4 -14 -11 -11 -6 -12
Resultat efter finansnetto -18 -14 3 043 -6 -14 -11 -12 -7 -13
Årets resultat -18 -14 3 043 -6 -14 -11 -12 -7 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 300 300 300 300 200 100
Omsättningstillgångar 2 054 2 072 3 286 2 0 1 2 0 0
Tillgångar 2 054 2 072 3 286 302 300 301 302 200 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 050 2 068 3 281 238 243 257 268 180 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 5 64 58 44 34 20 13
Skulder och eget kapital 2 054 2 072 3 286 302 300 301 302 200 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -16 -152 -4 -14 -11 -11 -6 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,81% 99,81% 99,85% 78,81% 81,00% 85,38% 88,74% 90,00% 87,00%
Kassalikviditet 51 350,00% 51 800,00% 65 720,00% 3,12% 0,00% 2,27% 5,88% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...