Visa allt om Grasse Invest AB
Visa allt om Grasse Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 624 1 536 1 740 2 174 798 581 326 874 674
Övrig omsättning - - - - - - 20 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 443 243 455 1 162 6 25 -1 297 166 8
Resultat efter finansnetto 432 220 452 1 159 0 5 -1 315 57 7
Årets resultat 142 306 350 639 0 0 -969 7 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 1 600 515 200
Omsättningstillgångar 2 111 592 11 56 47 76 748 499
Tillgångar 2 402 2 511 2 992 2 411 2 456 2 447 1 676 1 263 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 648 807 800 750 111 111 112 112 105
Obeskattade reserver 110 110 290 290 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 643 1 595 1 902 1 371 2 345 2 336 1 565 1 151 595
Skulder och eget kapital 2 402 2 511 2 992 2 411 2 456 2 447 1 676 1 263 699
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 300 230 420 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 800 925 754 680 500 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 251 291 276 214 157 94 72 136 138
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 0 0 0 0 0
Omsättning 1 624 1 536 1 740 2 174 798 581 346 924 674
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 812 768 580 2 174 798 581 326 437 337
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 628 412 980 718 469 380 326 292
Rörelseresultat, EBITDA 443 243 455 1 162 6 25 -1 297 210 8
Nettoomsättningförändring 5,73% -11,72% -19,96% 172,43% 37,35% 78,22% -62,70% 29,67% -%
Du Pont-modellen 18,44% 9,68% 15,21% 48,20% 0,24% 1,02% -77,33% 5,23% 1,14%
Vinstmarginal 27,28% 15,82% 26,15% 53,45% 0,75% 4,30% -397,55% 7,55% 1,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -101,05% -96,61% -75,29% -62,56% -286,84% -393,98% -456,75% -46,11% -14,24%
Soliditet 30,55% 35,56% 34,30% 39,97% 4,52% 4,54% 6,68% 8,87% 15,02%
Kassalikviditet 0,12% 6,96% 31,13% 0,80% 2,39% 2,01% 4,86% 64,99% 83,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...