Visa allt om RENDAHLS Begravningsbyrå AB
Visa allt om RENDAHLS Begravningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 271 2 842 2 459 2 000 2 283 2 312 1 486 1 518 1 204 695
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 150 42 -47 26 149 -50 14 18 5
Resultat efter finansnetto 25 142 32 -60 16 144 -54 11 18 5
Årets resultat 17 78 24 -3 -4 87 -39 0 12 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 81 143 206 269 71 79 109 33 44
Omsättningstillgångar 642 659 463 418 418 437 215 278 228 126
Tillgångar 661 739 607 624 687 508 294 386 261 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 255 177 153 156 160 73 112 112 100
Obeskattade reserver 38 38 0 0 58 38 0 15 5 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 76 115 148 184 30 51 71 0 0
Kortfristiga skulder 310 370 315 323 289 280 170 188 143 66
Skulder och eget kapital 661 739 607 624 687 508 294 386 261 170
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 326 220 164 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 732 820 741 640 688 638 109 113 91 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 268 299 277 237 245 230 163 106 79 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 271 2 842 2 459 2 000 2 294 2 312 1 486 1 518 1 204 695
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 757 947 820 667 761 771 743 759 602 348
Personalkostnader per anställd (tkr) 342 383 343 301 322 293 316 236 169 66
Rörelseresultat, EBITDA 91 213 105 16 70 179 -20 33 29 16
Nettoomsättningförändring -20,09% 15,58% 22,95% -12,40% -1,25% 55,59% -2,11% 26,08% 73,24% -%
Du Pont-modellen 4,54% 20,30% 6,92% -7,53% 3,78% 29,33% -17,01% 3,63% 6,90% 2,94%
Vinstmarginal 1,32% 5,28% 1,71% -2,35% 1,14% 6,44% -3,36% 0,92% 1,50% 0,72%
Bruttovinstmarginal 67,55% 61,82% 63,40% 63,15% 61,10% 71,97% 71,74% 64,16% 62,13% 63,74%
Rörelsekapital/omsättning 14,62% 10,17% 6,02% 4,75% 5,65% 6,79% 3,03% 5,93% 7,06% 8,63%
Soliditet 45,63% 38,52% 29,16% 24,52% 28,93% 37,01% 24,83% 31,81% 44,29% 60,52%
Kassalikviditet 195,81% 169,19% 138,73% 118,89% 133,56% 143,21% 110,59% 129,26% 146,85% 166,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...