Visa allt om Uddevalla Kontorsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 251 253 148 84 1 404 1 075 307 196 197 83
Övrig omsättning 51 40 35 129 190 72 304 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 118 102 -131 -221 99 9 72 -74 -124 -131
Resultat efter finansnetto 58 29 -221 -300 -11 -93 -2 -75 -124 -131
Årets resultat 53 23 293 -300 -11 -93 -3 -82 -124 -131
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 370 3 432 3 495 3 557 3 609 3 672 3 737 6 8 11
Omsättningstillgångar 272 157 62 96 249 327 160 163 123 113
Tillgångar 3 642 3 589 3 557 3 653 3 858 3 999 3 898 169 132 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 121 99 -194 105 116 109 111 104 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 3 000 3 000 3 000 3 540 3 490 3 592 0 0 0
Kortfristiga skulder 468 468 458 847 213 393 196 56 28 21
Skulder och eget kapital 3 642 3 589 3 557 3 653 3 858 3 999 3 898 169 132 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 47 0 - 11 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 482 262 0 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 26 173 112 15 0 0 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 302 293 183 213 1 594 1 147 611 196 197 83
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 2 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 84 702 1 075 307 - - 83
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 83 408 458 40 - - 18
Rörelseresultat, EBITDA 180 164 -69 -169 162 74 131 -71 -121 -129
Nettoomsättningförändring -0,79% 70,95% 76,19% -94,02% 30,60% 250,16% 56,63% -0,51% 137,35% -%
Du Pont-modellen 3,24% 2,84% -3,68% -6,00% 2,62% 0,23% 1,85% -43,79% -93,94% -105,65%
Vinstmarginal 47,01% 40,32% -88,51% -260,71% 7,19% 0,84% 23,45% -37,76% -62,94% -157,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 97,62% 88,03% 89,21% 54,07% 53,57% 28,93% -6,02%
Rörelsekapital/omsättning -78,09% -122,92% -267,57% -894,05% 2,56% -6,14% -11,73% 54,59% 48,22% 110,84%
Soliditet 4,78% 3,37% 2,78% -5,31% 2,72% 2,90% 2,80% 66,11% 78,79% 83,06%
Kassalikviditet 58,12% 33,55% 13,54% 11,33% 116,90% 83,21% 81,63% 291,07% 439,29% 538,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...