Visa allt om Uddevalla Kontorsutveckling AB
Visa allt om Uddevalla Kontorsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 251 253 148 84 1 404 1 075 307 196 197 83
Övrig omsättning 51 40 35 129 190 72 304 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 118 102 -131 -221 99 9 72 -74 -124 -131
Resultat efter finansnetto 58 29 -221 -300 -11 -93 -2 -75 -124 -131
Årets resultat 53 23 293 -300 -11 -93 -3 -82 -124 -131
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 370 3 432 3 495 3 557 3 609 3 672 3 737 6 8 11
Omsättningstillgångar 272 157 62 96 249 327 160 163 123 113
Tillgångar 3 642 3 589 3 557 3 653 3 858 3 999 3 898 169 132 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 121 99 -194 105 116 109 111 104 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 3 000 3 000 3 000 3 540 3 490 3 592 0 0 0
Kortfristiga skulder 468 468 458 847 213 393 196 56 28 21
Skulder och eget kapital 3 642 3 589 3 557 3 653 3 858 3 999 3 898 169 132 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 47 0 - 11 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 482 262 0 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 26 173 112 15 0 0 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 302 293 183 213 1 594 1 147 611 196 197 83
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 2 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 84 702 1 075 307 - - 83
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 83 408 458 40 - - 18
Rörelseresultat, EBITDA 180 164 -69 -169 162 74 131 -71 -121 -129
Nettoomsättningförändring -0,79% 70,95% 76,19% -94,02% 30,60% 250,16% 56,63% -0,51% 137,35% -%
Du Pont-modellen 3,24% 2,84% -3,68% -6,00% 2,62% 0,23% 1,85% -43,79% -93,94% -105,65%
Vinstmarginal 47,01% 40,32% -88,51% -260,71% 7,19% 0,84% 23,45% -37,76% -62,94% -157,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 97,62% 88,03% 89,21% 54,07% 53,57% 28,93% -6,02%
Rörelsekapital/omsättning -78,09% -122,92% -267,57% -894,05% 2,56% -6,14% -11,73% 54,59% 48,22% 110,84%
Soliditet 4,78% 3,37% 2,78% -5,31% 2,72% 2,90% 2,80% 66,11% 78,79% 83,06%
Kassalikviditet 58,12% 33,55% 13,54% 11,33% 116,90% 83,21% 81,63% 291,07% 439,29% 538,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...